Ry Skole Cup 2017

 

Ry Fodbold indbyder for 27. gang klassens elever til at deltage i skolemesterskaberne i indefodbold for samtlige skoleklasser på Bjedstrup Skole, Gl. Rye Skole, Gudenåskolen, Knudsøskolen, Låsby Skole og Mølleskolen.

 

Stævnet afvikles i Ry Hallerne lørdag, den 4. marts og søndag, den 5. marts 2017.

Foreløbig forventes det, at 0. til 2. klassetrin samt 7. til 9. klassetrin afvikles om lørdagen og 3. til 6. klassetrin afvikles om søndagen. Afhængig af antal tilmeldte hold på de enkelte klassetrin kan denne planlagte opdeling dog blive ændret.

 

0. - 3. klassetrin: Hvert hold kan max. bestå af 10 spillere, hvor der benyttes højst 5 spillere

(heraf mindst 2 piger) på banen ad gangen.

Der må dog max. benyttes 8 spillere per kamp.

4. - 6. klassetrin: Hvert hold kan max. bestå af 7 spillere, hvor der benyttes højst 4 spillere

(heraf mindst 1 pige) på banen ad gangen.

7. - 9. klassetrin: Hvert hold kan max. bestå af 7 spillere, hvor der benyttes højst 4 spillere på banen ad gangen. (Ingen krav om pige, men de er selvfølgelig meget velkomne)

Ved for få tilmeldte hold i specielt 8. og 9. klasser forbeholder vi os ret til at slå disse klassetrin sammen i én turnering.

Det vil være en fordel, hvis holdets spillere stiller op i ensfarvede trøjer.

NB! Hver elev må kun deltage på ét hold og kun for sin egen klasse.

Der kræves en skriftlig dispensation fra stævneledelsen for at fravige fra ovenstående regler, og hold med dispensation kan ikke gå videre fra indledende pulje.

Der spilles i puljer à minimum 4 hold, og kampene vil have en varighed på 5-8 minutter (afhænger af det samlede antal tilmeldte hold).

For 0. - 3. klassetrin er der præmier til alle og for 4. - 9. klassetrin er der præmier til spillerne på de 3 bedst placerede hold på hvert klassetrin.

 

Tilmelding kan ske fra den 6. januar 2017 og igen i år kun via vores hjemmeside:

 

http://ryfodbold.dk/side/tilmelding-ryskolecup Klik her

 

Holdgebyr betales via betalingskort samtidig med tilmelding

Tilmelding og betaling (200 kroner pr. tilmeldt hold) skal være foretaget

senest 8. februar 2017.

 

Fra arrangementsgruppens side håber vi på lige så mange hold, som ved de tidligere år. Udfordringen for afviklingen af stævnet er og har været at finde tilstrækkelig med frivillige hjælpere, så de enkeltes vagter bliver på max 1,5 time. Vi opfordrer derfor forældre samt elever (7. - 9.) til at give en hånd med. Det, vi har behov for hjælp til, er at sidde ved dommerbordet og passe måltavlen (ur og mål) samt passe mikrofonen med annoncering af kampe.

Vi opfordrer derfor til, at interesserede samtidig med holdtilmelding sender en mail til Frants V. Jensen på frants@os.dk.

Alle interesserede vil høre fra os senest i slutningen af februar måned.

Hvis du har spørgsmål til arbejdsopgaver, kan Frants kontaktes på 8689 2610.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til:

 

Frants Jensen 8689 2610

Preben Østerlund 5120 3150

Richardt Mortensen 3024 2237

Finn Nielsen 5151 2781

Truels Truelsen 2327 4044

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Ry Skole Cup 2017