Ry Fodbold indbyder for 28. gang til skolemesterskaberne i indefodbold for samtlige skoleklasser på Bjedstrup Skole, Gl. Rye Skole, Gudenåskolen, Knudsøskolen, Låsby Skole og Mølleskolen.

Stævnet afvikles i Ry Hallerne lørdag, den 3. marts og søndag, den 4. marts 2018.

 

Foreløbig forventes det, at 0. til 2. klassetrin samt 7. til 9. klassetrin afvikles om lørdagen og 3. til 6. klassetrin afvikles om søndagen. Afhængig af antal tilmeldte hold på de enkelte klassetrin kan denne planlagte opdeling dog blive ændret.

 

0. - 3. klassetrin: Hvert hold kan max. bestå af 10 spillere, hvor der benyttes højst 5 spillere

(heraf mindst 2 piger) på banen ad gangen.

Der må dog max. benyttes 8 spillere per kamp.

 

4. - 6. klassetrin: Hvert hold kan max. bestå af 7 spillere, hvor der benyttes højst 4 spillere

(heraf mindst 1 pige) på banen ad gangen.

 

7. - 9. klassetrin: Hvert hold kan max. bestå af 7 spillere, hvor der benyttes højst 4 spillere på banen ad gangen. (Ingen krav om pige, men de er selvfølgelig meget velkomne)

Ved for få tilmeldte hold i specielt 8. og 9. klasser forbeholder vi os ret til at slå disse klassetrin sammen i én turnering.

 

Det vil være en fordel, hvis holdets spillere stiller op i ensfarvede trøjer.

NB! Hver elev må kun deltage på ét hold og kun for sin egen klasse.

Der kræves en skriftlig dispensation fra stævneledelsen for at fravige fra ovenstående regler, og hold med dispensation kan ikke gå videre fra indledende pulje. Ønske om dispensation sendes til Finn Nielsen på finn.ry@live.dk

 

Der spilles i puljer à minimum 4 hold, og kampene vil have en varighed på 5-8 minutter (afhænger af det samlede antal tilmeldte hold).

 

For 0. - 3. klassetrin er der præmier til alle og for 4. - 9. klassetrin er der præmier til spillerne på de 3 bedst placerede hold på hvert klassetrin.

 

Tilmelding kan ske fra den 6. januar 2018 og igen i år kun via vores hjemmeside www.ryskolecup.dk

 

Holdgebyr betales via betalingskort samtidig med tilmelding.

Sidste frist for tilmelding og betaling (200 kroner pr. tilmeldt hold) er 1. februar 2018.

Bekræftelse på tilmelding og betaling modtages kort tid efter ovenstående er gennemført.

På hjemmesiden kan du også finde yderligere oplysninger om stævnet, bl.a. kampprogrammet.

 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Finn Nielsen 5151 2781

Preben Østerlund 5120 3150

Richardt Mortensen 3024 2237

Truels Truelsen 2327 4044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Ry Skole Cup 2018